Beloved by Ushi Brees is gevestigd op het adres :

Beloved by Ushi Brees
Kompenveld 4 
3910 Pelt ( Sint Huibrechts Lille )

Privacy beleid:

De gegevens worden enkel gebruikt voor onze dienstverlening te verbeteren, deze zullen nooit doorgegeven worden aan 3de partijen.

Beloved by Ushi Brees maakt gebruik van cookies.
De website Beloved by Ushi Brees kan niet optimaal functioneren indien u het gebruikt van cookies van u computer weigert. 

 

Algemene Vooraarden:
Ondernemingsgegevens:

 

Beloved by Ushi Brees

Kompenveld 4 , 3910 Pelt ( Sint Huibrechts Lille ) 

Gsm : 0032479727468

BE0761840770 (kleine onderneming )
belovedbyushibrees@hotmail.com

Art.1 Algemene bepalingen:

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.belovedbyushibrees.be met betrekking tot de op de website www.belovedbyushibrees.be aangeboden producten. De website www.belovedbyushibrees.be is eigendom van en wordt beheerd door Brees Ushi en heeft zijn maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, kompenveld 4 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het het BTW nummer: 0761840770 

Door een bestelling te plaatsen op www.belovedbyushibrees.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Art.2 prijzen:

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), exclusief verzendingskosten, We vallen onder het BTW vrijgestelde regime waardoor de prijzen aangeduid zijn  zonder BTW deze hoef je ook achteraf niet te betalen. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders we het anders hebben aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven bij de afrekening. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Beloved by Ushi Brees houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Ondanks we www.belovedbyushibrees.be  met de nodige zorg hebben opgesteld, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen op de website www.belovedbyushibrees.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons. Dit zijn menselijke fouten.

Art.3 Herroepingsrecht:

De consument heeft het recht aan ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien je je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet je de producten op eigen risico en kosten terugsturen naar Beloved by Ushi Brees, kompenveld 4, 3910 Pelt, België

Persoonlijke gepersonaliseerde producten en gesoldeerde producten kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden.

 

 

Art.4 Verzendkosten:

De verzendkosten worden aangegeven tijdens het afrekenen in het winkelmandje. De tarieven voor de België en Nederland kan je hieronder terug vinden. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om de juiste verzendingskost mee te delen.

België en Nederland: Gratis verzending vanaf 100€. Voor aankopen onder dit bedrag is de verzendkost naar België: 5.95€ en naar Nederland: 6.95€.

Afhalen te Pelt (Sint Huibrechts Lille) kan ook na afspraak.

Art.5 Aanbod:

 

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Beloved by Ushi Brees niet. Beloved by Ushi Brees is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Beloved by Ushi Brees is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Beloved by Ushi Brees. Beloved by Ushi Brees kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Art. 6 Waarborgen:

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

 

Art.7 Privacy en Cookies:

7.1: Bestellen bij Beloved by Ushi Brees vereist dat je ons uw klantgegevens bezorgt. We gebruiken deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van je bestellingen, leveringen, facturen en het opvolgen van onze betalingen. Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

7.2: Beloved by Ushi Brees maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

Art.8 Levering:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat Beloved by Ushi Brees tracht een zo snel mogelijke levering te garanderen. Foutieve gegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Onze prijzen zijn steeds exclusief het transport en de levering van de goederen. De kosten van transport en levering worden vermeld bij de betaling.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.
Onze pakketten worden binnen de 5-10 werkdagen verzonden. Vanwege dat onze producten handgemaakt zijn.
Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een kwalitatieve & stevige verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren. Dit kan op belovedbyushibrees@hotmail.com

Art.9 Garantie:

  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

  1. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met ons per mail naar belovedbyushibrees@hotmail.com waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Beloved by Ushi Brees , kompenveld 4, 3910 Pelt ( Sint Huibrechts Lille ). U kan het pakketje ook kosteloos afgeven in onze winkel na afspraak. Elk gebrek dient binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder garantie. Na het artikelen terug te zenden of binnen te brengen in onze winkel zullen wij dit samen met onze leveranciers bespreken of het al dan niet om een productiefout gaat of om normale slijtage.

Wanneer er effectief sprake is van een productiefout wordt u hierover ingelicht en zetten wij deze fout recht.
Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden.

De garantie is niet overdraagbaar.

Art.10 Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder dat wij onze uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Art.11 Online aankopen:

11.1: Uitvoering van de overeenkomst:

Wanneer u via de website uw bestelling plaatst (mits betaling) en u een correct e-mailadres opgaf, ontvangt u een bevestiging via mail dat wij uw bestelling goed ontvangen hebben en dat de aankoop tot stand is gekomen.

Indien de bestelde artikelen door omstandigheden toch niet onmiddellijk leverbaar zijn zal u hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden. Indien het artikel volledig uitgeput is en niet meer binnen komt zullen wij uw betaling zo snel mogelijk terugstorten.

Beloved by Ushi Brees doet er dan alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.
Let op! De leveringstermijn gaat pas in na het ontvangen van uw betaling.
De leveringstermijn is louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige aanvraag van een schadevergoeding naar ons toe aangezien de levertermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende veilige betaalwijzen:

  • via bankkaart
  • via overschrijving
  • cash betaling bij afhaling

De artikelen kunnen op verschillende manieren verzonden worden:

  • thuis bij de klant geleverd.
  • afleveren in een postpunt.
  • gratis afhaling in onze winkel.

Beloved by Ushi Brees is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

11.2: Pre-orders:

Een voorschot wordt gevraagd om het artikel te reserveren voor jou. Deze administratieve kost wordt niet terugbetaald ingeval van een retour. De prijzen van voorschotten zijn afhankelijk van de verwachte verkoopsprijs.
Er is géén exacte leveringsdatum bekend per artikel. Er wordt in meerdere keren geleverd door onze leveranciers. Indien wij meer informatie hebben wordt je op de hoogte gehouden per e-mail en/of Facebook – Instagram
Zodra het artikel voorradig is nemen wij contact op voor de betaling van het resterend bedrag. Het resterend bedrag moet binnen de 7 dagen voldaan zijn. Of er moet een betaalbewijs voorgelegd worden.
Je kan binnen de 14 dagen afzien van de verkoop. Het voorschot wordt binnen 14 dagen terug betaald. Na deze bedenktijd wordt het voorschot niet meer terugbetaald. (administratieve kosten)
Pre-orders mag je retour sturen, maar het voorschot wordt niet terugbetaald. (administratieve kosten)
Na ontvangst van je retour betalen wij binnen de 14 dagen het bedrag terug.

Art.12 Overmacht:

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze macht, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Art.13 Toepasselijk Recht:

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt of Tongeren bevoegd.

Art.14 Contact:

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.belovedbyushibrees.be, kunt u per
e-mail (belovedbyushibrees@hotmail.com) of telefonisch contact met ons opnemen.

© 2021 - 2024 BelovedbyUshiBrees | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel